70.6K(top 1%)
articles
1.7M(top 1%)
citations
19,087(top 1%)
★★ articles
495(top 1%)
★★★ articles
3.4(top 9%)
Avg IF
315(top 1%)
H-Index
492(top 1%)
G-Index
5,651
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Hong-Yuan Chen 843 926 44,126
Huangxian Ju 582 725 36,802
Jun-Jie Zhu 548 383 19,423
S J Chen 537 658 23,242
Jing-Juan Xu 504 323 16,263
Yi Shi 445 291 11,650
Xing-Hua Xia 415 345 18,891
Zou Zhigang 399 265 11,243
Yan-Ting Wang 359 256 4,254
Yue Zhao 351 210 5,600
Jun-Ming Liu 348 467 18,067
Rong Zhang 344 264 3,650
Jing-Lin zuo 325 364 12,078
Xuefeng Wang 279 199 9,986
Ren Xiang Tan 263 190 4,162
Wei-Yin Sun 257 220 8,345
Shanzhen Chen 251 654 24,013
Genxi Li 248 360 10,346
You Song 247 332 12,173
Yong Zhou 239 291 18,444
Yan-Feng Chen 231 197 8,254
Daiqian Xie 231 216 4,556
Jun Xu 231 196 4,832
Yan-qing Lu 227 313 7,278
Min Xiao 227 262 12,349
Chen-Yu Zhang 225 197 20,329
Xiao-Jun Liu 225 189 3,143
Haoshen Zhou 221 556 43,251
Shu-Hua Li 221 226 7,324
Shan Jin 216 577 21,013
You-Xuan Zheng 211 168 4,149
Guigen Li 210 214 7,803
Guo Zijian 209 162 8,888
Peng Wang 209 235 10,079
Bingcai Pan 209 266 15,030
Xinran Wang 208 187 28,266
Ming-Hui Lu 207 156 7,939
Shining Zhu 203 248 11,348
Zijian Guo 198 245 13,622
Xiao-Wei Zhang 198 198 7,247
Chunfeng Zhang 197 172 8,205
Xiqun Jiang 195 204 9,195
Rong Ji 195 174 6,209
Kunji Chen 189 149 2,327
Yi Cao 185 173 4,945
Ke Zen 182 137 11,796
Ping He 182 230 11,899
Li-Min Zheng 180 164 4,664
Jianping Lei 178 186 10,739
Leyong Wang 178 207 8,188
Zhongfeng Wang 177 117 728
Chengjian Zhu 177 134 5,911
Zhong Jin 176 182 13,594
Zhaosheng Li 175 176 9,666
Jichun Wu 175 218 3,457
Qiang Xu 174 633 55,774
Yi-Xiang Cheng 174 126 4,255
Yayi Hou 173 127 2,793
Fei Gao 172 276 11,517
Xiao-Shan Wu 171 134 1,056
Jing Chen 171 177 2,395
Jianlin Han 169 197 5,264
Zhuangzhi Shi 168 124 7,928
Yang Sun 168 126 6,569
Yi-Jun Feng 167 189 4,652
Zhen Liu 167 160 7,328
Wei-Wei Zhao 165 166 7,035
Fengqi Song 164 153 4,559
Xiangang Wan 164 121 7,874
Jinhui Wu 163 99 3,878
Hong-Shi Zong 163 227 2,801
He-Gen Zheng 161 143 6,240
Xiaoyong Wang 161 91 3,811
Xinglong Wu 160 944 33,717
Dan-Ran Li 158 107 2,749
Xinping Wang 157 92 1,734
Manchun Li 156 113 2,419
Zunyao Wang 154 167 5,156
Gi Xue 153 140 2,651
Ai-Dong Li 153 192 4,652
Shouyun Yu 151 108 5,395
Xiaodong Han 150 130 2,656
Zheng Hu 150 135 10,456
Dong Zhang 149 205 2,668
Di Wu 148 185 4,566
Guihai Chen 147 511 6,342
Jing 147 75 1,345
Jia Zhu 145 113 12,990