70.6K(top 1%)
articles
1.7M(top 1%)
citations
19,087(top 1%)
★★ articles
495(top 1%)
★★★ articles
3.4(top 9%)
Avg IF
315(top 1%)
H-Index
492(top 1%)
G-Index
5,651
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Hong-Yuan Chen 31,429 926 44,126
Huangxian Ju 22,469 725 36,802
Jun-Jie Zhu 22,177 383 19,423
Jing-Juan Xu 19,928 323 16,263
Yi Shi 18,479 291 11,650
Jia Zhu 17,285 113 12,990
S J Chen 15,908 658 23,242
Chen-Yu Zhang 14,965 197 20,329
Jun-Ming Liu 14,571 467 18,067
Shining Zhu 14,159 248 11,348
Xinran Wang 13,994 187 28,266
Xing-Hua Xia 13,874 345 18,891
Zou Zhigang 13,736 265 11,243
Xuefeng Wang 12,902 199 9,986
Ke Zen 12,567 137 11,796
Zhong Jin 12,243 182 13,594
Pengcheng Yao 11,593 29 6,206
Zheng Hu 11,566 135 10,456
Haoshen Zhou 10,852 556 43,251
Min Xiao 10,824 262 12,349
Shanzhen Chen 10,767 654 24,013
Yong Zhou 10,730 291 18,444
Jing-Lin zuo 10,489 364 12,078
Chunfeng Zhang 10,303 172 8,205
Lin Zhou 10,126 55 6,645
Li-jia Pan 10,037 118 11,127
Xi Chen 10,008 20 7,747
Xiangang Wan 9,998 121 7,874
Lijun Yang 9,966 106 8,209
Lijia Pan 9,720 62 6,563
Qiang Wu 9,439 111 8,596
Zijian Guo 9,137 245 13,622
Ping He 8,832 230 11,899
Zhaosheng Li 8,818 176 9,666
Wei-Wei Zhao 8,618 166 7,035
Bingcai Pan 8,617 266 15,030
Wei-Yin Sun 8,572 220 8,345
Hui Wei 8,477 146 12,841
Guo Zijian 8,382 162 8,888
Qing Wan 8,350 107 4,163
Xi-Zhang Wang 8,301 91 6,223
Ming-Hui Lu 8,031 156 7,939
Feng Miao 7,995 116 23,173
Yi Hu 7,923 69 4,476
Jianping Lei 7,901 186 10,739
Peng Wang 7,880 235 10,079
Yan-Feng Chen 7,858 197 8,254
Jie Liu 7,571 244 23,898
Chengjian Zhu 7,300 134 5,911
Yue Zhao 7,273 210 5,600
Yang Sun 7,272 126 6,569
He-Gen Zheng 7,253 143 6,240
You Song 7,011 332 12,173
Leyong Wang 6,953 207 8,188
Rong Ji 6,949 174 6,209
Zhen Liu 6,850 160 7,328
Jun Xu 6,824 196 4,832
Jinhui Wu 6,766 99 3,878
Yujing Zhang 6,650 29 6,014
A J Ding 6,408 220 11,029
Zhuangzhi Shi 6,343 124 7,928
Bin Zhu 6,313 37 4,285
Guigen Li 6,239 214 7,803
Shu-Hua Li 6,217 226 7,324
Lili Zhang 6,155 63 14,335
Xiuqiang Li 5,984 35 3,981
Xiaoyong Wang 5,949 91 3,811
Jin Xie 5,886 101 5,983
Tao Chen 5,769 180 9,350
Xiqun Jiang 5,756 204 9,195
Fengqi Song 5,749 153 4,559
Fei Gao 5,739 276 11,517
Peng Lin 5,727 105 6,437
Xiaoyu Wang 5,686 25 3,118
Xinglong Wu 5,624 944 33,717
Shouyun Yu 5,449 108 5,395
Yan-Ting Wang 5,361 256 4,254
Yong-Gang Wang 5,354 386 31,821