484.8K(top 1%)
articles
12.8M(top 1%)
citations
129,151(top 1%)
★★ articles
4,671(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
675(top 1%)
H-Index
1,020(top 1%)
G-Index
9,283
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 123,102 2,135 260,555
Lin Gu 84,315 1,005 66,470
Hui-Ming Cheng 77,703 775 106,138
Lei Jiang 76,529 1,262 93,463
Jianhui Hou 67,855 426 56,373
Shi Zhengli 63,394 202 39,052
Yongfang Li 50,864 507 46,063
Li-Rong Zheng 46,600 791 34,550
Li Rong Zheng 45,107 353 29,294
Xīnglóu Yáng 41,713 71 23,278
Jianlin Shi 40,914 339 35,865
Aiqin Wang 40,461 732 47,121
道本 朱 40,287 426 40,870
Xinhe Bao 38,729 713 48,564
Chun-Hai Fan 38,219 731 56,000
Can Li 37,358 569 42,094
Yu Chen 36,533 351 32,584
Feng Li 34,520 269 45,489
Tie-Rui Zhang 32,077 292 28,543
Xiaogang Qu 31,791 377 31,642
Maolin Pang 31,681 403 23,850
Jun Lin 31,668 516 35,485
Liquan Chen 31,608 274 26,146
Peng Zhou 31,574 48 17,376
Yong-Guan Zhu 31,307 631 45,023
Buxing Han 31,198 559 26,253
Zhang Tao 31,041 213 29,352
George F Gao 31,004 520 66,239
Hong Li 30,504 475 43,167
Jinsong Ren 30,330 400 32,608
Xuesi Chen 30,288 785 38,295
Ben Hu 29,808 27 15,857
Shaojun Dong 29,465 855 56,195
Xin-Bo Zhang 28,932 226 25,643
Qinghua Zhang 28,299 538 22,510
Wang Yanyi 27,033 48 18,236
Wu Lizhu 27,027 380 24,847
Ben Hu 26,907 5 14,006
Wencai Ren 26,793 186 32,163
Wang Xi 26,776 24 13,982
Yong-Sheng Hu 26,487 172 21,041
Fei Deng 26,458 167 14,772
Hua Guo 26,320 8 13,747
Shaoqing Zhang 26,307 133 21,658
Huifeng Yao 25,774 116 16,325
Li-Zhu Wu 25,462 418 27,089
Chen-Ho Tung 25,154 504 26,608
Zhi-guo Zhang 24,941 229 18,354
Yan Zhu 24,914 32 15,281
Hong-Jie Zhang 24,857 594 30,846
Yunqi Liu 24,452 329 29,198
Gang Liu 24,332 489 46,903
Juncai Dong 24,219 128 15,299
Yun Luo 23,906 13 12,344
Rong Cao 23,843 558 23,550
Xi Dai 23,355 198 39,615
Shu-Li You 23,347 352 22,693
An Zhisheng 23,118 385 40,587
Liang Yan 23,109 210 25,187
Haijun Yu 23,038 196 13,160
Lingxin Chen 22,956 442 27,861
Lidong Chen 22,837 490 31,790
Jian-Kang Zhu 22,377 528 90,928
Zheng Jiang 22,364 226 15,790
Yuliang Zhao 22,292 491 43,308
Yuliang Li 22,246 306 21,230
Zhong-Shuai Wu 21,747 214 30,317
Junji Cao 21,514 709 34,644
Mao-Chun Hong 20,223 347 16,420
Qihao Zhang 20,118 117 14,046
Caixia Gao 20,071 112 12,952
Wenping Hu 20,036 692 30,214
Jie Tian 19,834 982 28,005
Shuyan Song 19,325 391 31,510
Zhe-Shuai Lin 19,301 485 17,703
Guang-Lei Cui 19,102 251 16,144
Qing Huang 19,084 395 12,753
Yu-Liang Zhao 19,079 340 30,876
Sunsun Li 19,030 48 10,140
Xuehai Yan 19,030 212 14,915