484.8K(top 1%)
articles
12.8M(top 1%)
citations
129,151(top 1%)
★★ articles
4,671(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
675(top 1%)
H-Index
1,020(top 1%)
G-Index
9,283
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 1,450 2,135 260,555
Lei Jiang 1,276 1,262 93,463
Lin Gu 1,193 1,005 66,470
Buxing Han 887 559 26,253
Xuesi Chen 833 785 38,295
Guibin Jiang 760 577 19,219
Li-Rong Zheng 758 791 34,550
Qinghua Zhang 647 538 22,510
Jie Tian 632 982 28,005
Zhe-Shuai Lin 630 485 17,703
Aiqin Wang 628 732 47,121
Can Li 627 569 42,094
Hong-Jie Zhang 611 594 30,846
Yong-Guan Zhu 602 631 45,023
Maolin Pang 594 403 23,850
Hui-Ming Cheng 572 775 106,138
Ya-Qin Zhang 567 475 18,133
Yongfang Li 532 507 46,063
Qun Ouyang 529 588 19,835
H B Zhu 528 455 14,412
L Y Shan 528 511 17,278
Xiaogang Qu 518 377 31,642
Haji Akber Aisa 517 394 3,978
Jinsong Ren 498 400 32,608
Li Rong Zheng 489 353 29,294
Wen-Hua Sun 485 604 21,927
Jianhui Hou 483 426 56,373
Chun-Hai Fan 480 731 56,000
Feng Zhou 477 539 22,968
Jun Lin 476 516 35,485
道本 朱 476 426 40,870
George F Gao 475 520 66,239
Zhihua Sun 469 182 6,049
Shixuan Du 468 314 11,048
Rong Sun 462 289 12,923
Yi Fang 462 587 18,881
Jian Zhang 453 466 20,154
Shaojun Dong 451 855 56,195
Da Xu 447 517 17,262
Wenping Hu 447 692 30,214
Mao-Chun Hong 443 347 16,420
Kui Liu 442 187 5,937
Konstantin Zhukov 442 433 13,733
Xinhe Bao 430 713 48,564
Junji Cao 430 709 34,644
J Barreiro Guimarães Da Costa 427 632 29,183
Huizeng Li 425 378 15,906
Jiannian Yao 424 289 10,253
Min Shi 420 479 15,994
Ning Zhao 418 324 10,621
Yulong Yin 416 406 10,955
Lixiang Wang 409 301 10,237
Shu-Li You 399 352 22,693
Rong Cao 399 558 23,550
Lihua Wang 395 240 12,786
Minghua Liu 394 484 18,992
Hong He 392 496 23,470
Wei Lu 392 457 24,774
John G. Watson 391 796 40,043
Tao Chen 391 386 14,112
Jianwu Wang 390 299 13,322
Robert Wang 383 237 2,417
Huanli Dong 382 290 15,380
Lingxin Chen 380 442 27,861
Liquan Chen 379 274 26,146
Ke-Li Han 378 547 26,968
Guo-wang Xu 376 434 16,873
Gan Zhang 372 348 11,236
Qing Huang 370 395 12,753
Yunqi Liu 369 329 29,198
Dezhu Li 368 369 9,487
Erkang Wang 360 273 14,026
Wei-Qun Shi 360 319 9,319
Shan Jin 359 577 21,013
Raymond C K Chan 359 456 12,822
Wu Lizhu 356 380 24,847
Jianlin Shi 356 339 35,865
Hong Li 355 475 43,167
Lidong Chen 347 490 31,790
Jian-Kang Zhu 345 528 90,928
Weida Hu 345 286 13,869
Shutao Wang 344 286 19,943
Xun Shi 343 238 13,646
Jian-Xun Ding 340 268 12,261
Haijun Yu 337 196 13,160