95.8K(top 1%)
articles
2M(top 1%)
citations
30,107(top 1%)
★★ articles
1,303(top 1%)
★★★ articles
4.5(top 5%)
Avg IF
323(top 1%)
H-Index
468(top 2%)
G-Index
5,408
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jianhui Hou 14,453 426 56,373
Xiao-Dong Guo 13,723 430 50,330
Zhong Lin Wang 11,952 2,135 260,555
Ya-Xia Yin 10,896 179 24,698
Yuze Lin 9,019 83 13,469
Wu Zhou 8,681 218 26,016
Li-Jun Wan 8,417 640 55,198
Lin Gu 7,293 1,005 66,470
Run Shi 6,899 123 9,971
Shixuan Du 6,897 314 11,048
Yong-Sheng Hu 6,825 172 21,041
Sunsun Li 6,791 48 10,140
Huifeng Yao 6,545 116 16,325
Jin-Song Hu 6,481 223 25,468
Wu Lizhu 6,183 380 24,847
Yong Cui 5,822 69 8,727
Wenchao 5,429 57 10,256
Wenchao Zhao 5,429 56 10,264
Shu-Li You 5,403 352 22,693
Yun Zhang 5,342 74 7,843
Chen-Ho Tung 5,250 504 26,608
Yongfang Li 5,103 507 46,063
Buxing Han 5,069 559 26,253
Li-Zhu Wu 5,000 418 27,089
Guosheng Liu 4,963 158 11,326
Huitao Bai 4,938 14 3,951
Hong-Jun Gao 4,723 180 8,623
Pinhong Chen 4,645 85 4,601
Liquan Chen 4,551 274 26,146
Ling-Ling Chen 4,524 99 14,570
Lei Jiang 4,504 1,262 93,463
Xiangfeng Liu 4,422 130 4,854
Runnan Yu 4,382 44 4,317
Li Yang 4,029 73 9,506
Peng-Fei Wang 4,022 214 11,521
Yuliang Zhao 3,957 491 43,308
Hui Huang 3,950 105 3,661
Jingbi You 3,877 92 30,320
Yu-Liang Zhao 3,855 340 30,876
Zhi-Xiang Wei 3,722 258 21,705
Bin Zhou 3,647 353 18,726
Tie-Rui Zhang 3,643 292 28,543
Yun-Gui Yang 3,632 66 12,093
Kai Liu 3,570 173 7,244
Liang Yan 3,487 210 25,187
Liang Gao 3,435 60 5,646
Chao Zheng 3,390 97 6,222
Yuliang Li 3,387 306 21,230
George F Gao 3,378 520 66,239
Gang Su 3,355 242 6,588
Ling Hong 3,284 55 5,472
Xing Wang Zhang 3,261 70 8,171
Jiuhui Qu 3,237 539 26,341
Hongjie Tang 3,215 22 5,257
Haijun Bin 3,109 40 5,442
Y-L Wang 3,105 130 7,825
Hong Li 3,027 475 43,167
Xuehai Yan 3,025 212 14,915
Xingwang Zhang 2,984 42 6,571
Rui Huang 2,982 76 4,819
Wen-Jie Jiang 2,981 64 6,073
Zhanjun Gu 2,979 215 13,714
Hanjun Sun 2,922 30 3,922
Bin Chen 2,915 122 4,647
Zhong-Ming Wei 2,912 172 6,200
Xingyu Jiang 2,856 400 23,935
Long Ye 2,832 185 15,586
Kebin Zhou 2,816 37 4,018
Dinghai Wang 2,768 15 1,660
Han Lin 2,739 68 6,943
Mingqiang Li 2,737 120 5,812
Ye Xu 2,698 119 10,829
Zhenzhen Wang 2,661 31 3,066
Wen Xiao 2,640 13 3,805
Zhe-Shuai Lin 2,620 485 17,703
Yong Chen 2,618 165 7,245
Dan Qu 2,562 43 5,467
Xu-Bing Li 2,537 70 3,361
Rong Cao 2,535 558 23,550
Yaxiang Lu 2,527 56 4,309
Shaojun Dong 2,515 855 56,195
Yanfen Wang 2,498 201 6,956