95.8K(top 1%)
articles
2M(top 1%)
citations
30,107(top 1%)
★★ articles
1,303(top 1%)
★★★ articles
4.5(top 5%)
Avg IF
323(top 1%)
H-Index
468(top 2%)
G-Index
5,408
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 377 2,135 260,555
Shixuan Du 270 314 11,048
Buxing Han 201 559 26,253
Lei Jiang 185 1,262 93,463
Guibin Jiang 183 577 19,219
Wu Zhou 168 218 26,016
Wu Lizhu 166 380 24,847
Lin Gu 163 1,005 66,470
Bin Zhou 163 353 18,726
Raymond C K Chan 160 456 12,822
Shu-Li You 148 352 22,693
Xiangfeng Liu 137 130 4,854
Chen-Ho Tung 136 504 26,608
Hui Huang 136 105 3,661
Xiao-Dong Guo 134 430 50,330
Li-Zhu Wu 126 418 27,089
Gang Su 122 242 6,588
Hong-Jun Gao 120 180 8,623
Huizeng Li 114 378 15,906
Shilie Pan 107 465 16,022
Tan Weihong 107 887 64,024
Jinbo Hu 106 223 11,523
Minghui Zheng 104 159 3,417
Yanfen Wang 103 201 6,956
Zhong-Ming Wei 102 172 6,200
Yin Wei 102 243 7,501
Yong Sheng Zhao 102 231 9,500
Xiu Feng Han 102 253 4,826
Jianhui Hou 101 426 56,373
Min Shi 99 479 15,994
Shutao Wang 97 286 19,943
Yu-Liang Zhao 96 340 30,876
Xingyu Jiang 96 400 23,935
Hong He 96 496 23,470
Zhimin Qiang 95 165 5,653
Yuliang Li 95 306 21,230
Chuanfa Ni 95 138 6,582
Guosheng Liu 94 158 11,326
Ya-Xia Yin 94 179 24,698
Zhihua Yang 94 275 10,789
Li-Jun Wan 92 640 55,198
Zhi-hua Yang 91 333 12,246
Pinhong Chen 89 85 4,601
Jianwu Wang 89 299 13,322
Chao Zheng 89 97 6,222
Lanqun Mao 88 224 9,894
Tie-Rui Zhang 87 292 28,543
Chunying Chen 86 455 30,793
Yuliang Zhao 86 491 43,308
Di Chen 85 422 26,607
Minghua Liu 85 484 18,992
Bin Chen 84 122 4,647
George F Gao 84 520 66,239
Zhou Li 82 175 9,235
Jie Tian 82 982 28,005
Junbai Li 81 324 15,221
Biao Yu 80 280 8,675
Tao Chen 78 386 14,112
骁勇 崔 78 113 2,610
Xuebing Leng 77 74 1,761
Jiuhui Qu 77 539 26,341
Jinsong Li 77 124 4,822
Hao Ying 76 64 1,376
Xuehai Yan 76 212 14,915
Yu-Yang Zhang 76 111 3,292
De-Qing Zhang 76 235 9,691
Ji-Chang Xiao 76 107 3,543
Hong-Li Bao 75 75 1,708
Rudolf Podgornik 75 273 7,912
Guangjun Nie 73 215 12,872
Desheng Dash Wu 73 185 6,210
Rongxiao Che 72 80 1,616
Zhe-Shuai Lin 72 485 17,703
Qiong Shi 72 123 2,374
Yuanhong Liu 72 93 3,789
Yongfang Li 71 507 46,063
Yan-Lin Song 71 300 13,708
Yong-Gang Yao 71 271 8,645
Min Yang 70 151 4,252
Liquan Chen 70 274 26,146
Jin-Hong Lin 70 87 2,085
Baoquan Ding 70 98 7,177
Wen-Xian Wang 69 144 1,331
Chuan-Feng Chen 69 160 6,577
Guozhen Shen 69 359 24,397
Peng-Fei Wang 68 214 11,521
Yong-Sheng Hu 68 172 21,041
Jin-Song Hu 68 223 25,468
Rong Cao 67 558 23,550
Wenqiang Tan 67 99 2,885