13.3(top 1%)
Impact Factor
16.9(top 1%)
extended IF
383(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
7.2K
papers
895.9K
citations
9.3K
citing journals
128.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ming-Hsuan Yang 46 359 36,953
Dacheng Tao 38 667 36,820
Pascal V Fua 33 243 20,256
Anil K Jain 31 189 16,987
Ming-Ming Cheng, 程明明 26 144 12,931
Chunhua Shen 24 138 10,610
Edwin R Hancock 23 595 7,006
Yasuyuki Matsushita 22 133 3,919
Liang Lin 22 154 5,834
Liang Wang 22 318 15,296
Yi Yang 22 416 22,725
Zhou-Chen Lin 20 146 6,868
Jiwen Lu 20 279 9,643
Roberto Cipolla 20 235 16,456
Stefanos P Zafeiriou 19 146 7,444
Niculae Sebe 19 250 11,101
Nuno M Vasconcelos 18 134 10,032
Ramin Zabih 18 57 5,073
Kevin W Bowyer 17 230 9,489
Sudeep Sarkar 17 161 4,959
Jinhui Tang 17 226 8,991
Ruigang Yang 17 162 5,283
Xuelong Li 17 709 33,170
Jianbing Shen 16 149 7,782
Ling Shao 15 486 17,596
Song-Chun Zhu 15 112 3,169
Bir Bhanu 15 314 6,082
David Suter 15 113 3,474
Anuj Srivastava 15 186 4,327
Kyoung Mu Lee 15 137 9,856
Haibin Ling 15 126 4,429
Shiguang Shan 14 300 10,362
Yu-Wing Tai 14 76 3,040
Qionghai Dai 14 455 11,332
Tongliang Liu 14 80 2,631
Lei Zhang 14 407 37,625
Anton van den Hengel 13 172 7,078
Feiping Nie 13 387 12,265
Tomas Pajdla 13 127 6,046
Mohammed Bennamoun 13 316 9,096
Xiaogang Wang 13 134 15,784
Jian Yang 13 207 7,692
Wei-Shi Zheng 13 151 5,760
Jiashi Feng 12 93 4,754
Xiaoou Tang 12 132 18,304
Ivor Wai-Hung Tsang 12 127 7,835
Wei Liu 12 189 30,673
Lawrence Carin 12 250 10,139
Shmuel Peleg 12 92 5,693
Stephen J Maybank 12 85 4,475
George Nagy 12 123 2,307
Radu Horaud 12 154 4,298
Ajmal S Mian 11 150 4,959
Jingdong Wang 11 177 11,870
B John Oommen 11 342 3,459
David J Fleet 11 65 10,243
Nanning Zheng 11 353 8,350
Weiming Hu 11 55 2,702
Tieniu Tan 11 79 8,427
Luc Van Gool 11 172 33,446
Junwei Han 11 217 13,942
Jiebo Luo 11 251 8,905
Xiang Bai 11 121 9,511
Guo-Jun Qi 11 131 4,756
Cheng-Lin Liu 10 133 5,683
Tao Xiang 10 62 6,324
Lei Wang 10 148 3,431
Ian D Reid 10 159 11,576
Shaogang Gong 10 75 6,181
In So Kweon 10 149 5,171
Daniel Cremers 10 174 11,899
Antoni B Chan 10 90 3,956
Wenguan Wang 10 68 5,443
Dingwen Zhang 10 61 3,848
Wangli Ouyang 10 144 10,990
Thomas S Huang 10 196 17,532
Jiaying Liu 9 94 3,161
Song-Chun Zhu 9 52 2,562
Ivor W Tsang 9 80 6,201
Shuiwang Ji 9 111 7,145
Gang Hua 9 39 1,493
Mubarak Shah 9 107 7,180
Gang Wang 9 21 2,499
Boxin Shi 9 63 1,000
Songyuan Li 9 128 3,357
Ming Yang 9 145 7,958
Wen-Yu Liu 9 198 6,811
Sergio Escalera 9 243 4,304