251.7K(top 1%)
articles
13.2M(top 1%)
citations
85,719(top 1%)
★★ articles
9,029(top 1%)
★★★ articles
3.7(top 7%)
Avg IF
1,024(top 1%)
H-Index
1,658(top 1%)
G-Index
13,479
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yi Cui 137,852 487 119,895
Dingchang Lin 123,627 233 78,616
Zhenan Bao 109,449 712 109,790
Hongjie Dai 97,819 226 129,762
Karl Deisseroth 87,298 374 80,371
Barry M Trost 67,332 1,034 80,914
Thomas F Jaramillo 62,335 252 60,701
John P A Ioannidis 59,358 941 136,981
Jens Norskov 56,660 693 155,033
Howard Y Chang 56,631 272 62,579
Kathleen M Eisenhardt 51,330 86 72,988
Guanzhou Zhu 46,859 163 34,855
Susan P Holmes 41,853 179 30,985
Hongjie Dai 41,534 93 33,001
Hailiang Wang 40,563 149 41,684
David Botstein 40,153 109 88,556
Shou-Cheng Zhang 39,291 124 45,142
Michael Paul Snyder 39,052 481 76,435
Greg Asner 37,882 564 53,421
Michael D Mcgehee 37,699 259 50,821
Patrick O Brown 37,257 130 75,480
Albert Bandura 36,678 185 107,730
Irving L Weissman 34,499 298 46,881
Chris Field 33,852 244 45,661
Brian K Kobilka 32,791 260 45,138
Mark M Davis 32,188 280 42,114
Edward I Solomon 31,595 612 52,565
Yongye Liang 30,019 138 42,917
Themistocles L Assimes 29,922 226 34,638
David A Relman 29,877 229 38,467
Charles M Perou 29,738 486 175,688
Garry P Nolan 28,836 319 32,019
Yayuan Liu 28,702 101 19,475
Yu Guo 28,105 270 23,981
Z-X Shen 28,082 452 46,019
Ash A Alizadeh 27,442 214 35,511
Maximilian Diehn 27,392 215 22,755
Yanguang Li 26,435 176 40,032
Stephen R Quake 26,419 244 31,133
Mark L. Brongersma 26,211 182 27,329
Zhuang Liu 25,414 475 82,813
Helen M Blau 25,043 186 27,445
Xinran Wang 25,034 187 28,266
Nian Liu 24,944 194 25,998
Ronald W Davis, Ronald Davis, Ron W Davis, R Davis, Ron Davis, Rw Davis 24,617 313 74,214
Ru Zhang 24,592 67 16,801
Roel Nusse 24,494 81 37,244
Haotian Wang 24,479 81 22,405
William J Greenleaf 24,398 129 15,419
William I Weis 24,249 189 37,680
Shanhui Fan 24,100 279 40,200
Thomas Quertermous 23,959 221 32,264
Shanhui Fan 23,913 268 25,144
Alberto Salleo 23,670 199 17,030
David G Mackanic 23,653 73 15,991
Xiao-Liang Qi 23,607 152 43,762
Hyun-wook Lee 23,428 106 17,972
Trevor Hastie 23,196 87 76,636
Helen Blau 23,157 91 16,060
Guosong Hong 23,030 90 18,723
Li Fei-Fei 22,964 95 47,215
Aaron M Newman 22,842 83 15,247
Paul R Ehrlich 22,839 197 23,359
Fiorenza Micheli 22,702 221 20,722
H-S Philip Wong 22,442 395 26,159
Riccardo Bassiri 22,262 230 44,713
Mark Jacobson 21,979 231 22,260
David B Lobell 21,923 200 26,161
Guangyuan Wesley Zheng 21,765 62 23,289
Joseph C. Wu 21,372 304 18,501
Stephen J Galli 21,294 279 32,479
Michael T Longaker 21,284 782 43,804
Zhi Wei Seh 21,209 89 21,038
Richard N Zare 21,098 395 18,264
Robert Tibshirani 21,009 134 47,439
Jakob Kibsgaard 20,304 66 17,367
James G March 20,185 61 39,565
Alex L Chortos 20,118 35 11,056
Robert B O'hara 19,822 207 49,381