3.2(top 5%)
Impact Factor
3.6(top 5%)
extended IF
48(top 8%)
H-Index
5.8K
authors
2.7K
papers
25.4K
citations
906
citing journals
25.3K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Brian C Sales 388 246 18,775
Jiaqiang Q Yan 363 260 17,554
Chris Wolverton 330 403 30,817
Michael A Mcguire 325 294 17,088
Nicola Marzari 289 256 43,760
Stefano Curtarolo 221 174 13,703
Stephen D Wilson 219 156 3,531
Matthias Scheffler 217 376 48,326
Luca M Ghiringhelli 216 62 3,241
Shengyuan A Yang 209 186 8,025
Valentino R Cooper 198 115 7,851
Sergei Dudarev 186 111 14,098
Roberto Car 182 198 41,068
Weida Wu 175 75 3,453
J-G Cheng 175 220 5,778
Brenden Ortiz 171 49 1,702
Chris Leighton 169 188 8,930
Zhi-Ming Yu 164 68 2,945
Santosh Kc 163 46 2,759
Runhai Ouyang 162 23 1,412
Eric S Toberer 161 134 18,270
T Zac Ward 160 113 2,856
Andrew F May 157 119 5,607
Keyu Chen 157 13 340
David Vaknin 157 211 7,380
Tyrel M Mcqueen 153 126 5,244
Joerg Neugebauer 152 441 31,009
Zengle Huang 152 8 221
Ho Nyung Lee 151 231 8,441
Kehui Wu 150 81 5,672
Lan Chen 150 97 6,625
Jian Gou 150 22 761
Peng Cheng 150 36 2,441
Hui Li 149 32 2,157
Wenbin Li 149 25 1,837
Ram Seshadri 144 407 20,157
Xiaodong Xu 144 150 24,627
Gian-Marco Rignanese 144 132 12,817
Nicola A Spaldin 143 228 37,943
Shan-Shan Wang 143 18 885
Claudia Felser 141 814 38,980
Weinan E 141 158 10,466
De-Ye Lin 141 35 517
Han Wang 141 57 2,137
Linfeng Zhang 141 44 1,741
Qiang Zhang 140 87 1,970
Robert J Mcqueeney 139 156 6,799
Daniele Cortecchia 133 41 2,621
Ajay Ram Srimath Kandada 133 51 6,417
Stefanie Neutzner 133 16 2,084
Carlos Silva Acuña 133 129 9,109
Genevieve Clark 133 22 6,772
Félix Thouin 133 9 554
Annamaria Petrozza 133 149 26,147
Alexander Zunger 129 652 74,981
Alfredo Pasquarello 128 350 29,608
Takashi Taniguchi 124 1,443 90,368
Jeff Walter 122 20 265
David Joseph Singh 121 333 41,879
Giulia Galli 119 169 8,440
Alexander Grutter 118 64 1,280
Xian-Lei Sheng 118 44 1,746
Fumiyasu Oba 117 183 11,387
Charles M Marcus 116 227 25,816
William Meier 116 45 756
Eric B Isaacs 114 13 313
Gábor Csányi 114 94 7,206
Peter Krogstrup 114 46 2,528
Paul C Canfield 114 548 24,095
Thomas D Daff 113 20 1,174
Yuwei Li 112 24 535
Pui-Wai 111 37 915
Isao Tanaka 110 351 23,155
Veerle Keppens 110 25 545
Isao Tanaka 110 412 19,886
QuanSheng Wu 109 56 5,448
D Beljonne 109 433 30,905
Gabriele D'Avino 109 55 1,842
Robert Cava 109 354 27,485
Brianna L Musicó 107 15 287
Yoshihiko Kanemitsu 107 468 14,236
Takashi Miyake 106 130 4,820
Hua Zhou 104 244 14,769
Yuan Ping 102 64 2,743
Georg Kresse 102 372 248,846
Samuel Brem 101 37 889
Ermin Malic 101 81 3,855
David J Singh 101 223 16,308