15.6(top 1%)
Impact Factor
16(top 1%)
extended IF
360(top 1%)
H-Index
19K
authors
18.2K
papers
1.1M
citations
5.3K
citing journals
214.8K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 11,647 2,135 260,555
Xue-Qiang Zhang 7,596 640 69,863
Lei Jiang 6,749 1,262 93,463
Hai-Bo Zeng 6,224 433 37,819
René Aj Janssen 6,121 580 50,375
Fei Wei 6,075 477 43,687
Han Zhang 5,672 968 60,386
Haibo Zeng 5,654 318 34,031
Hui-Ming Cheng 5,223 775 106,138
Jiamei Lin 5,203 443 34,188
Yury Gogotsi 4,813 869 154,585
Ben Zhong Tang 4,616 1,897 125,636
Linjie Zhi 4,603 103 21,722
Jun Yan 4,599 192 21,347
Jun Yan 4,546 63 9,067
Zhuang Liu 4,521 449 81,627
Chuanfang Zhang 4,518 480 113,188
Niyazi S Sariciftci 4,463 572 51,275
Tian-You Zhai 4,420 467 27,028
Christoph J Brabec 4,419 710 60,318
Wei Huang 4,409 2,496 114,876
Zhuangjun Fan 4,369 187 26,386
Xiaosheng Fang 4,313 170 17,153
Zhenan Bao 4,282 712 109,790
Tong Wei 4,272 58 8,760
Zhuang Liu 4,214 475 82,813
John A Rogers 4,192 607 68,735
Henry J Snaith 4,117 443 115,548
Gang Liu 4,094 489 46,903
Xiong Wen Lou 4,039 427 98,453
Xiong Wen David Lou 4,037 415 100,183
Donal D C Bradley 4,037 571 63,709
Feng Zhang 4,010 259 27,631
Yongsheng Chen 3,878 359 54,549
Shi Xue Dou 3,772 1,080 54,561
Yoshio Bando 3,734 943 68,018
Joachim Maier 3,695 391 41,452
Dmitri Golberg 3,692 748 52,861
Lin-Jie Zhi 3,546 89 13,082
KianPing Loh 3,512 610 55,520
Qing Zhang 3,442 201 16,661
Xiaogang Zhang 3,429 217 16,383
Xiao-Gang Zhang 3,412 424 31,247
Zexiang Shen 3,389 578 43,840
Michael Grätzel 3,388 646 197,671
Linfeng Hu 3,303 91 8,503
Eungje Lee 3,268 56 5,160
Christopher Johnson 3,265 56 9,618
Donghan Kim 3,262 38 5,788
Shu-Hong Yu 3,242 805 75,546
Alex Jen 3,204 768 59,847
Gang Li 3,138 203 56,460
Young Hee Lee 3,094 294 21,653
Qiaoliang Bao 3,086 277 30,337
Haeshin Lee 3,062 259 29,672
Qing Zhang 3,027 158 14,693
Beng Kang Tay 2,992 457 19,124
Lili Zhang 2,985 76 6,434
Xiaoming Li 2,975 77 12,211
Ji-Zhong Song 2,899 95 12,601
Yonggang Huang 2,874 326 43,393
Young Hee Lee 2,861 147 21,108
Jun Chen 2,860 605 67,447
Lai-Fa Shen 2,860 149 16,655
Edwin Hang Tong Teo 2,820 123 5,609
Li Jinghong 2,796 438 48,068
Weiping Cai 2,759 253 13,026
Jia-Qi Huang 2,731 329 34,551
David Kaplan 2,716 896 77,885
George M Whitesides 2,679 415 104,216
Feng Li 2,656 269 45,489
Hong Li 2,651 78 12,317
Aurélien Olivier 2,634 12 2,799
Michael David Dickey 2,631 241 16,438
Kourosh Kalantar Kalantar-zadeh 2,619 453 36,093