1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most cited authors in 2010

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Masatoshi Imada 376 288 14,478
Takashi Miyake 373 130 4,820
Yoshihiko Takano 313 421 11,091
Yoshikazu Mizuguchi 313 237 8,147
Akira Iyo 296 484 10,004
Hiroshi Eisaki 291 690 35,835
Ryotaro Arita 251 300 15,524
Yoshiaki Kobayashi 250 82 1,848
Masatoshi Sato 234 112 2,942
Chul Ho Lee 210 204 6,915
Kunihiro Kihou 210 152 5,201
Despina Louca 206 83 1,921
Sungdae Ji 206 31 845
Hikaru Kawamura 204 101 3,870
Chikako Moriyoshi 174 195 2,598
Yoshihiro Kuroiwa 174 280 5,267
Masaaki Matsuda 169 305 6,685
Masanori Ichioka 154 121 2,735
Tsuyoshi Okubo 153 31 808
Takahiro Onimaru 152 130 1,909
Yukitoshi Motome 147 195 4,778
Philippe Mendels 144 102 3,949
Fabrice Bert 144 33 2,023
Toshiro Takabatake 140 777 13,451
Hiroyuki Takeda 139 10 651
Yutaka Mizoi 139 48 1,445
Hidefumi Takahashi 139 88 1,063
Oleg Borisovich Tarasov 139 68 2,994
Akihiro Yoshimi 139 103 1,025
Y Satou 139 134 2,886
Daniel Bazin 139 455 12,936
Takashi Nakamura 139 190 7,548
Hiroyoshi Sakurai 139 423 9,909
Koichi Yoshida 139 15 581
Jerry A Nolen 139 80 1,329
Tohru Motobayashi 139 71 4,762
Naoki Fukuda 139 19 1,307
Michael A Famiano 139 69 1,975
Hideki Ueno 139 11 184
Yosuke Kondo 139 20 1,124
Bradley M Sherrill, Bm Sherrill, B Sherrill 139 210 9,646
Takayuki Yamaguchi 139 120 7,012
Hijiri Kito 138 112 3,974
Ryuji Tamura 135 160 1,582
Kazunori K Umeo 135 19 340
Yoshitaka Matsushita 135 271 5,955
Keisuke T Matsumoto 135 29 375
Hidenori Takagi 129 696 40,331
Shinya Uji 128 358 6,380
Taichi Terashima 126 239 5,119
Kazuyoshi Yoshimura 124 124 2,169
Jae-Ho Chung 119 57 2,363
Sang-Wook Cheong 119 668 50,457
Seung-hun Lee 119 18 964
Takuro Katsufuji 119 170 6,115
Collin Broholm 119 201 12,461
Tadashi Adachi 115 72 1,079
Fuminori Honda 114 269 2,269
Guangyong N M N Xu 113 103 3,826
Shinsaku Kambe 112 72 872
Yusuke Nakai 110 55 2,490
Shigeyuki Ishida 103 123 2,405
Yoh Kohori 103 25 695
Masamichi Nakajima 103 74 1,711
Tomioka Yasuhide 103 153 9,834
Toshimitsu Ito 103 180 5,759
Junichi Kawamura 102 141 3,133