1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors in 2018

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Dai Aoki 7 480 9,054
Fuminori Honda 7 269 2,269
Yoshiya Uwatoko 7 295 4,570
Masato Okada 6 57 712
Zenji Hiroi 6 191 6,857
Yoshinori Haga 5 758 13,042
Toshiro Sakakibara 5 162 3,280
Yoshikazu Suzumura 4 97 1,848
Daigorou Hirai 4 49 643
Fumihiko Matsui 4 138 1,906
Takafumi Kita 4 54 428
Masayuki Ohzeki 4 85 1,001
Yasuhiko Igarashi 4 26 169
Reizo Kato 4 584 12,216
Masato Hedo 4 180 2,525
Shota Nakamura 4 165 4,709
Yoshikazu Mizuguchi 3 237 8,147
Takao Morinari 3 59 472
Shota Nakamura 3 23 184
Shunsaku Kitagawa 3 63 912
Atsushi Fujimori 3 254 14,486
Arvind Maurya 3 20 126
Hisashi Kotegawa 3 40 688
Naoto Metoki 3 45 954
Takanori Kida 3 84 604
Toshiro Takabatake 3 777 13,451
Daisuke Inotani 3 27 196
Kenji Ishida 3 64 2,442
Shunichiro Kittaka 3 97 1,616
Yosuke Goto 3 91 1,497
Yoshiki J Sato 3 18 191
Takashi Miyake 3 130 4,820
Kazutaka Kudo 3 139 2,344
Toru Sakai 3 84 1,657
Yoshi Tokura 3 1,560 121,877
Masafumi Horio 3 46 492
Yusei Shimizu 3 63 552
Akihiro Mitsuda 3 31 289
Yuji Aoki 3 401 7,878
Hiroshi Kohno 3 53 2,831
Ryo Matsumoto 3 52 315
Hirofumi Wada 3 28 201
Yasuhito Matsubayashi 3 16 99
Yoji Ohashi 3 60 803
Taichi Terashima 3 239 5,119
Wataru Kohno 3 8 28
Yoshihiko Okamoto 3 86 2,227
Yoshihiko Takano 3 421 11,091
Masaaki Matsuda 3 305 6,685
Shinya Uji 3 358 6,380
Hideki Tou 3 37 614