1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Kazutaka Kudo 6 139 2,344
Minoru Nohara 6 182 6,854
Masao Ogata 6 114 3,020
Yoshikazu Mizuguchi 6 237 8,147
Ichiro Terasaki 5 325 10,677
Daisuke Inotani 5 27 196
Yoji Ohashi 5 60 803
Yoshiya Uwatoko 5 295 4,570
Toshiro Takabatake 4 777 13,451
David B Saakian 4 83 791
Hiroyuki Takeya 4 68 933
Takahiro Onimaru 4 130 1,909
Yoshihiko Takano 4 421 11,091
Jiyoung Kang 4 46 249
Shinya Uji 4 358 6,380
Dai Aoki 3 480 9,054
Shigeyuki Komura 3 111 1,614
Masato Okada 3 57 712
Masato Hagihala 3 57 421
Keisuke T Matsumoto 3 29 375
Takanori Kida 3 84 604
Hiroki Taniguchi 3 117 1,893
Toshiro Sakakibara 3 162 3,280
Akira Miura 3 168 2,563
Chikako Moriyoshi 3 195 2,598
Hidekatsu Suzuura 3 62 3,116
Shunichiro Kittaka 3 97 1,616
Kazuhiro Fuchizaki 3 49 361
Yosuke Goto 3 91 1,497
Hideyuki Sugioka 3 51 280
Toru Sakai 3 84 1,657
Takafumi Kita 3 54 428
Kazuhiko Deguchi 3 81 1,324
Yusei Shimizu 3 63 552
Yoshiyuki Fukumoto 3 28 210
Yuji Aoki 3 401 7,878
Alexandre Pourret 3 48 1,101
Yasuhiro H Matsuda 3 102 1,273
Kazuhei Wakiya 3 20 68
Yukinori Ohta 3 152 3,152
Ryuichi Okamoto 3 45 605
Yoshihiro Kuroiwa 3 280 5,267
Taichi Terashima 3 239 5,119
Seiji Miyoshi 3 40 118
Keiichiro Imura 3 37 424
Jun-ichiro Kishine 3 109 2,241
Kento Yasuda 3 20 101
Ryuji Okazaki 3 87 2,093
Ying Guo 3 124 764
Masaaki Matsuda 3 305 6,685
Naomi Kawamura 3 207 3,710
Yoshinori Haga 3 758 13,042