1.5(top 11%)
Impact Factor
1.9(top 11%)
extended IF
207(top 1%)
H-Index
3.1K
authors
39.5K
papers
659.6K
citations
5.1K
citing journals
77.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yoshinori Haga 271 758 13,042
Dai Aoki 163 480 9,054
Masatoshi Imada 139 288 14,478
Toshiro Takabatake 133 777 13,451
Yoshiya Uwatoko 119 295 4,570
Yuji Aoki 112 401 7,878
Masato Hedo 107 180 2,525
Toshiro Sakakibara 104 162 3,280
Yoshi Tokura 96 1,560 121,877
Masatoshi Sato 96 112 2,942
Fuminori Honda 92 269 2,269
Masao Ogata 92 114 3,020
Zenji Hiroi 87 191 6,857
Yoshikazu Suzumura 85 97 1,848
Yutaka Moritomo 83 325 16,916
Kazuyoshi Yoshimura 79 124 2,169
Seiji Miyashita 78 311 7,154
Akira Iyo 75 484 10,004
Kazuo Hida 73 103 1,857
Hiroshi Eisaki 72 690 35,835
Shinya Uji 68 358 6,380
Reizo Kato 67 584 12,216
Sadamichi Maekawa 67 672 28,920
youichi Murakami 65 348 10,428
Hiroshi Orihara 63 146 1,817
Hideaki Kasai 63 145 1,140
Yoshiaki Kobayashi 61 82 1,848
Taichi Terashima 59 239 5,119
Hidetoshi Nishimori 56 155 4,333
Yoshihiko Takano 56 421 11,091
Yoshikazu Mizuguchi 55 237 8,147
Kazuyuki Matsubayashi 54 215 3,540
Yukio Tanaka 53 314 13,470
Hironori Nakao 52 206 3,948
Minoru Nohara 52 182 6,854
Hiroshi Yamagami 52 110 1,608
Masuo Suzuki 51 111 5,324
Yoshiteru Maeno 51 254 17,319
Kazutaka Kudo 51 139 2,344
Takahiko Sasaki 50 407 8,323
Manfred Sigrist 50 301 15,419
Hidenori Takagi 50 696 40,331
Jun-ichi Yamaura 48 201 3,967
Hijiri Kito 48 112 3,974
Takafumi Kita 48 54 428
Takashi Yanagisawa 47 216 2,160
Hironori Sakai 46 107 1,180
Yukitoshi Motome 46 195 4,778
Ichiro Terasaki 46 325 10,677
Kazuhisa Kakurai 46 81 2,222
Georg Knebel 45 152 3,544
Akito Kobayashi 45 79 1,723
Takehiko Mori 44 364 9,264
Shingo Katsumoto 43 226 6,443
Masahiko Isobe 43 224 5,000
Hikaru Kawamura 43 101 3,870
Takashi Odagaki 42 152 2,296
Tomi Ohtsuki 42 139 2,891
Hiroshi Kontani 41 188 7,487
Kiyomi Okamoto 41 90 1,467
Takashi Hotta 41 117 5,706
Kenji Ishida 41 64 2,442
Masashige Matsumoto 41 65 1,210
Hiroaki Kusunose 41 62 1,297
Hiroyuki Nojiri 40 370 8,447
Chul Ho Lee 40 204 6,915
Hidekazu Mukuda 40 138 2,928
Takahiro Onimaru 40 130 1,909
Hiroko Aruga Katori 40 189 4,430
Hideo Hosono 39 1,227 74,899
Hiroaki Shishido 39 209 6,310
Shin-ichi Kimura 39 256 4,506
Masanori Ichioka 39 121 2,735
Hidetsugu Sakaguchi 38 107 1,575
Yoshihiko Okamoto 38 86 2,227
Yukio Saito 38 88 1,846
Shin-ichi Shamoto 37 242 6,342
Takeshi Matsumura 37 47 711
Hiroaki Kadowaki 37 43 1,287
Satoshi Tsutsui 36 216 2,794
Takashi Nagatani 36 282 8,991
Kazuya Saito 36 354 8,665
Yukio Noda 36 49 1,487
Katsuya Shimizu 35 136 3,278
Masaaki Matsuda 35 305 6,685
Arata Tanaka 35 206 6,656
Naoyuki Tateiwa 34 135 1,601
Masashi Takigawa 34 76 2,331
Akihisa Koga 34 133 2,511
Naoto Metoki 34 45 954
Shoji Yamamoto 34 76 1,046
Kazuhiro Sano 33 46 727
Yasuhiro Hatsugai 33 215 6,621
Takashi Mizokawa 33 360 12,296
Shigeki Miyasaka 33 140 4,282