3.3(top 5%)
Impact Factor
4.2(top 5%)
extended IF
599(top 1%)
H-Index
23.2K
authors
194.5K
papers
7.8M
citations
1.9K
citing journals
78.7K
citing authors

Most published authors in 2020

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Manfred Bayer 20 583 15,448
Kenji Watanabe 19 1,496 92,943
Dmitri R Yakovlev 17 494 9,725
Takashi Taniguchi 16 1,443 90,368
Claudia Felser 15 814 38,980
Yoshi Tokura 14 1,560 121,877
Elbio Dagotto 13 158 13,258
Philipp Werner 13 192 8,388
Mikhail I Katsnelson 13 396 70,447
Yanfeng Guo 12 130 2,815
Vladimir Tsurkan 12 173 5,088
Dmitry D Khalyavin 12 232 4,453
Matthew Stone 12 211 6,236
Qing-Feng Sun 11 209 5,375
Zhong-Yi Lu 11 80 2,343
Rembert A Duine 11 90 3,766
François M Peeters 11 383 15,361
Kai Liu 11 349 13,373
Dante Kennes 11 88 1,884
Bernd Büchner 11 1,087 29,834
Laurent Bellaiche 11 330 14,875
Pascal Manuel 10 248 5,729
Allan H Macdonald 10 500 49,018
H-M Weng 10 187 19,082
Rustem Khasanov 10 224 6,609
Matthias Vojta 10 173 7,743
Lukas Janssen 10 42 1,076
Genda Gu 10 324 14,153
Zhi Song 10 154 3,193
Sergei Zherlitsyn 9 143 1,508
Alois Loidl 9 799 26,797
Shengyuan A Yang 9 186 8,025
Yan Sun 9 222 15,707
Toni Shiroka 9 111 1,069
Yukitoshi Motome 9 195 4,778
Peter M Oppeneer 9 237 9,351
Krishnendu Sengupta 9 93 4,777
Geetha Balakrishnan 9 348 7,364
Alexander A Tsirlin 9 252 4,623
Huibo Cao 9 165 3,969
Arne Brataas 9 213 13,654
G-F Chen 9 120 7,808
Andrey V Chubukov 9 174 6,919
Shengjun Yuan 9 60 2,733
Masaaki Matsuda 9 305 6,685
Kai Liu 8 114 8,302
Zhenhua Qiao 8 66 3,950
Jian-Xin Zhu 8 240 6,078
Shuichi Murakami 8 156 9,141
Hsin Lin 8 252 28,073
Masashi Tokunaga 8 249 4,564
Zhiqiang Mao 8 192 7,473
Yoshiya Uwatoko 8 295 4,570
Jiangbin Gong 8 187 3,901
Jeffery W Lynn 8 604 25,672
S Blügel 8 550 25,442
Hubertus Luetkens 8 230 6,241
Paul C Canfield 8 548 24,095
Chris G. Van de Walle 8 528 51,985
Kenya Shimada 8 308 6,661
Jakub Zakrzewski 8 166 3,633
B Andrei Bernevig 8 163 24,847
Kazunari Yamaura 8 231 4,590
Dao-Xin Yao 7 93 1,401
Kristjan Haule 7 169 11,045
Walter R L Lambrecht 7 265 11,620
Henrik M Rønnow 7 232 7,556
Tian Shang 7 63 752
Stephen D Wilson 7 156 3,531
Alexander Zunger 7 652 74,981
Jelena Klinovaja 7 107 4,352
Istvan Kezsmarki 7 108 2,647
Navid Qureshi 7 55 649
Zurab Guguchia 7 104 1,647
Xiangang Wan 7 121 7,874
Franco Nori 7 801 52,116
Gerrit Bauer 7 320 21,336
Sergey A Dvoretskiy 7 203 2,409
Wei Ren 7 357 6,921
Arun Bansil 7 127 11,882
X-H Chen 7 279 23,681
Masatoshi Sato 7 106 7,232
Ni Ni 7 42 1,271
Zhi-Jun Wang 7 109 14,518
Ruslan Prozorov 7 311 11,283
Yaroslav Tserkovnyak 7 183 12,964
Ronny Thomale 7 163 7,646
Dariusz Jakub Gawryluk 7 54 748
Feng Liu 7 125 6,720
Takashi Mizokawa 7 360 12,296
David Vanderbilt 7 287 63,681
Joachim Deisenhofer 7 116 2,978
Ruqian Wu 7 370 12,919
Peter Hirschfeld 7 132 6,597
Ryotaro Arita 7 300 15,524
Annica M Black-Schaffer 7 49 1,232