23.6K(top 2%)
articles
948.8K(top 1%)
citations
7,122(top 2%)
★★ articles
283(top 2%)
★★★ articles
4.1(top 6%)
Avg IF
334(top 1%)
H-Index
539(top 1%)
G-Index
2,265
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Richard D Smith 40,138 1,308 80,359
Chongmin Wang 35,329 432 38,057
Mark H Engelhard 32,715 495 40,770
Ji-Guang Zhang 30,842 231 34,052
Yuyan Shao 29,416 151 30,836
Wu Xu 24,899 220 31,848
Yuehe Lin 23,280 563 54,957
Jun Liu 19,971 98 20,655
Huilin Pan 19,324 65 19,673
Jie Xiao 17,305 130 19,864
Steve Smith 16,962 161 25,921
L Ruby Leung 14,744 322 14,820
Jianming Zheng 14,461 151 15,445
Janet K Jansson 13,439 201 35,748
Praveen K Thallapally 13,154 173 12,176
Donghai Mei 12,787 182 13,880
Jun Liu 12,338 230 23,301
Wei Wang 11,833 93 12,926
R Morris Bullock 11,336 208 11,685
Kevin M Rosso 10,756 335 13,508
Xiaolin Li 9,839 65 12,848
Phil Rasch 9,709 238 22,913
Daiwon Choi 9,483 67 13,324
James A Edmonds 9,307 48 12,555
James De Yoreo 9,053 134 8,399
Ben Bond-Lamberty 9,046 165 10,909
James C Stegen 8,955 111 8,536
Thomas O Metz 8,858 128 7,045
Meng Gu 8,837 228 14,220
Julia Laskin 8,600 285 12,863
Richard H Moss 8,544 22 6,739
Libor Kovarik 8,180 186 7,913
Wei-Jun Qian 8,161 215 11,044
Katherine Calvin 8,126 139 12,731
James J De Yoreo 7,952 75 6,482
Peng-Fei Yan 7,928 115 8,746
Scott E Baker 7,825 140 11,084
Charles H F Peden 7,796 161 14,624
Jae Edmonds 7,386 64 11,615
Yun Qian 7,345 130 7,344
Katrina M Waters 7,285 146 7,398
Kee Sung Han 7,227 99 6,048
Alexander Laskin 6,940 207 12,691
Dehong Hu 6,704 114 9,699
Yu-Liang Cao 6,573 247 21,718
Rahul A Zaveri 6,557 119 8,068
Tao Liu 6,330 123 8,512
Jiwen Fan 6,209 116 6,482
Yong Wang 6,134 179 10,442
Xilin Chen 6,074 39 8,701
Erin Shammel Baker 6,071 143 5,167
Lai-Sheng Wang 6,036 479 34,299
Jian Zhi Hu 5,984 191 8,857
Ja Hun Kwak 5,959 144 10,101
Steven J Ghan 5,797 149 11,146
Matthew E Monroe 5,724 118 7,760
Priyanka Bhattacharya 5,698 29 5,298
John P Lemmon 5,693 31 6,857
Joshua N Adkins 5,682 143 9,783
M Vijayakumar 5,654 127 5,581
Nigel D Browning 5,654 291 13,585
Langli Luo 5,623 93 5,148
Jian Liu 5,567 65 6,653
Maria L Sushko 5,535 84 6,301
Sotiris S Xantheas 5,421 182 11,627
Donghai Wang 5,419 255 19,333
Allison M Thomson 5,366 70 18,755
Thomas Autrey 5,340 114 7,009
William J Weber 5,324 660 24,229
Allison Thomson 5,259 20 6,481
David Kennedy 5,243 62 7,677
Xiaoliang Wei 5,220 51 5,119
Aaron M Appel 5,202 66 5,482
Gregory K Schenter 5,192 171 8,386
Maoyi Huang 5,164 151 5,840
Roger Rousseau 4,984 181 7,014
Qiuyan Li 4,930 27 4,651
Vladislav A Petyuk 4,919 87 5,343
János Szanyi 4,900 88 6,688
Johannes A Lercher 4,877 586 28,186