29.5K(top 2%)
articles
691.7K(top 2%)
citations
8,646(top 1%)
★★ articles
132(top 2%)
★★★ articles
3.4(top 9%)
Avg IF
243(top 2%)
H-Index
350(top 2%)
G-Index
3,129
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Guangming Zeng 1,065 1,191 91,869
Tan Weihong 696 887 64,024
Kemin Wang 447 299 11,537
Xiao-bing Zhang 442 261 13,947
Ru-Qin Yu 410 330 7,129
Aanlian Pan 338 330 14,251
Jian-Hui Jiang 333 220 7,686
Shuangyin Wang 322 301 29,654
Xiaohai Yang 266 229 7,403
Yaonan 243 169 1,562
Shuang-Feng Yin 234 190 5,364
Chengchao Li 227 230 14,341
Bingan Lu 225 183 13,082
Lin Yuan 219 138 11,837
Jin Huang 219 141 4,659
Dongbo Wang 219 208 8,586
Wang-Yu Hu 201 388 6,195
Jin-Heng Li 201 239 9,144
Xiaoxiao He 196 133 4,942
Sha Chen 194 155 12,294
Yun-Guo Liu 188 207 13,677
Huigao Duan 186 155 6,612
Kenli Li 185 223 4,666
Zhou Nie 175 113 3,434
Qi Yang 171 242 12,387
Lin Tang 169 352 19,369
Shuangchun Wen 164 274 9,878
Huang shoudao 161 120 812
Kenqin Li 159 367 7,991
Ke-Qiu Chen 159 182 4,854
Yijia Cao 156 144 3,063
Jing Zheng 156 73 3,866
Han-Qing Yu 152 655 39,522
Jiawei Luo 149 113 2,091
Yaonan Wang 147 106 763
Jianbo Liu 140 113 2,573
Zhu Xiao 138 92 1,011
Hai-Long Wu 133 108 2,455
Cui Lai 131 157 12,662
Xiaoming Li 131 134 7,609
Wei-Qing Huang 130 211 6,271
Yuan Liu 130 252 17,186
Danlian Huang 129 213 20,051
Renhua Qiu 127 97 2,301
Xidong Duan 127 84 7,894
Qingguo Li 126 177 1,128
Xingzhong Yuan 123 147 11,832
Jishan Li 121 73 2,359
Lei Liao 119 126 5,448
Xia Chu 116 73 3,576
Xiao Wang 114 86 2,838
Zhikang Shuai 112 108 2,374
Keqin Li 111 424 8,232
Xu Weijian 110 92 1,548
Jinhua Chen 109 107 4,141
Chen Zhang 109 205 16,376
Irma Chacón 109 74 6,198
Renfa Li 107 124 1,724
Ping Peng 107 196 3,098
Meng-Qiu Cai 107 88 2,294
Jianmin 106 107 4,894
Puhong Duan 106 71 5,055
Leyuan Fang 104 122 7,244
Xiao-hua Zhang 104 79 2,248
Chunhua Wang 103 107 2,766
Yanhong Tang 102 40 2,402
Yong Li 101 143 2,345
Fei Chen 100 98 6,486
Mohammed J Al-Marri 99 180 5,916
Yan Huang 99 114 8,609
Huiqiu Deng 99 242 3,307
Liping Qiu 97 53 2,686
Gui-Fang Huang 95 143 3,330
Chunyi Tong 93 58 858
Bo Liao 93 61 1,018
Hou Wang 92 168 14,768
Zhuo Chen 92 73 4,911
Shuang-Yan Huan 92 69 2,309
Jie Liang 92 138 11,157
Longfu Luo 90 62 899
Ye-Xin Feng 89 63 2,406
Mao Ye 89 67 2,275
Dinggeng He 89 91 3,762
Xiaojia Zhang 89 112 4,381
Li Tao 88 67 6,897
Ding Chen 88 138 2,291
Canbing Li 87 132 3,196
Taihong Wang 87 332 28,857
Ren-Jie Song 87 118 5,088
Qingyun Cai 87 64 853