150.9K(top 1%)
articles
5.2M(top 1%)
citations
45,821(top 1%)
★★ articles
1,791(top 1%)
★★★ articles
2.6(top 19%)
Avg IF
603(top 1%)
H-Index
1,017(top 1%)
G-Index
12,906
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Benjamin Langmead 63,039 69 53,713
Liangbing Hu 57,242 406 54,186
Chunsheng Wang 46,269 336 38,478
Steven L Salzberg 41,949 350 192,329
Alexander D Mackerell 33,715 420 50,192
Daniel L Ayres 31,213 9 15,602
Jiaqi Dai 27,956 103 13,135
David M Mosser 23,556 121 20,416
Yonggang Yao 23,320 137 12,046
Sankar Das Sarma 22,157 825 63,532
Xiulin Fan 21,794 181 16,251
Tao Gao 18,495 74 10,668
Kun Fu 17,671 112 12,308
Chaoji Chen 17,171 143 13,587
Fudong Han 16,758 78 10,330
Yiju Li 15,570 102 11,247
Ruth DeFries 15,411 112 23,965
Michele J Gelfand 15,219 131 14,967
Louise Chini 14,544 22 7,939
Ying Zhang 14,452 41 4,970
Ning Zeng 14,122 194 16,395
Wei Luo 13,934 150 18,921
Boyang Liu 13,837 52 7,394
Yifei Mo 13,576 78 10,692
R Ramesh 12,800 568 62,953
Alexey Voinov 12,657 197 41,256
Robert Costanza 12,612 313 50,770
Jianwei Song 12,557 37 5,624
James F Drake 12,173 264 17,539
Emily Hitz 11,977 39 5,707
Edward Ott 11,922 513 35,408
Michael S Fuhrer 11,921 175 20,372
Eric D Wachsman 11,597 216 12,192
Chao Luo 11,569 80 7,908
David Inouye 10,748 138 10,152
Zhanqing Li 9,848 451 18,722
Yunhui Gong 9,784 57 6,569
Chengwei Wang 9,663 35 4,617
Bao Yang 9,515 78 5,026
Alexander D Mackerell Jr 9,466 53 10,659
Ichiro Takeuchi 9,404 229 9,925
Gary W Rubloff 9,389 267 14,305
Lyle D Isaacs 9,354 208 15,498
Dave Thirumalai 9,334 284 19,649
Eugenia Kalnay 9,329 203 40,649
Kenneth H Rubin 9,147 240 16,018
Steven M Jay 9,060 57 7,000
Xiao-Gang Han 8,999 103 8,882
Steven D Lacey 8,926 35 4,709
Thirumalai Venkatesan 8,905 820 35,533
Yizhou Zhu 8,865 27 4,603
Ramamoorthy Ramesh 8,830 323 42,231
Jing Huang 8,825 74 4,864
Margaret A Palmer 8,667 81 10,230
Singyuk Hou 8,649 57 6,041
Zhihong Nie 8,584 149 15,329
Klaus Hubacek 8,575 228 19,157
Chongyin Yang 8,537 68 9,831
Xiao Ji 8,495 55 4,603
Liumin Suo 8,490 73 8,859
Yudi Kuang 8,350 67 6,126
Yanbin Wang 8,286 46 3,931
Yujie Zhu 8,246 63 7,365
James A Yorke 8,127 190 29,910
Glenn Pastel 8,093 33 3,570
Matthew C Hansen 8,063 82 10,421
K J Ray Liu 8,059 624 14,970
Sang Bok Lee 8,048 168 11,399
Tian Li 8,038 40 3,714
Amy Gong 8,030 16 3,444
William E Bentley 7,981 335 12,417
William F Fagan 7,980 216 12,110
John P Fisher 7,905 200 8,619
Hongli Zhu 7,688 109 9,495
Chao Jia 7,629 55 4,292
Xingfeng He 7,612 19 4,244
Peter Y Zavalij 7,505 378 14,641