150.9K(top 1%)
articles
5.2M(top 1%)
citations
45,821(top 1%)
★★ articles
1,791(top 1%)
★★★ articles
2.6(top 19%)
Avg IF
603(top 1%)
H-Index
1,017(top 1%)
G-Index
12,906
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Liangbing Hu 599 406 54,186
K J Ray Liu 539 624 14,970
Michael G Pecht 441 840 19,063
Chunsheng Wang 423 336 38,478
Sankar Das Sarma 323 825 63,532
Alexander D Mackerell 321 420 50,192
William E Bentley 313 335 12,417
Peter Y Zavalij 272 378 14,641
Joel F Liebman 270 242 2,375
Ichiro Takeuchi 258 229 9,925
Liangli Lucy Yu 246 275 8,273
Edward Ott 245 513 35,408
Eunkyoung Kim 245 147 5,902
Lyle D Isaacs 242 208 15,498
Sennur Ulukus 242 254 7,263
John P Fisher 238 200 8,619
Yonggang Yao 228 137 12,046
Arie W Kruglanski 210 203 18,129
Jiaqi Dai 208 103 13,135
William F Fagan 205 216 12,110
Barbara Resnick 198 264 7,275
Gregory F Payne 195 188 7,120
Zhanqing Li 194 451 18,722
Melanie Killen 190 164 5,619
Chaoji Chen 190 143 13,587
Norman M Wereley 186 300 7,054
Srinivasa R Raghavan 180 183 11,416
Jiuzhou Song 179 140 3,767
Thirumalai Venkatesan 178 820 35,533
Siddhartha Das 177 141 3,957
James F Drake 177 264 17,539
Millard H Alexander 172 175 6,864
Andres De Los Reyes 169 115 6,532
Michael R Zachariah 168 268 9,847
Rita R Colwell 165 218 13,090
Shunlin Liang 162 313 14,716
Michele J Gelfand 161 131 14,967
Thomas Antonsen Jr 159 461 12,839
Xiulin Fan 154 181 16,251
Lai-Xi Wang 152 202 8,027
Kenneth H Rubin 151 240 16,018
Shuvra S Bhattacharyya 151 222 1,768
Yuhuang Wang 151 124 7,384
Gregory Nusinovich 150 190 3,440
Anthony Ephremides 150 132 2,431
Andrea Chronis-Tuscano 146 93 3,430
Sang Bok Lee 143 168 11,399
Cheryl L Holt 141 142 3,177
Mario Dagenais 140 169 5,134
Peter Yoon 139 194 3,381
Arthur N Popper 138 212 9,558
Lea R Dougherty 136 80 1,800
Gary W Rubloff 136 267 14,305
Rui Sun 135 154 6,435
David Inouye 135 138 10,152
Dave Thirumalai 134 284 19,649
Teng Li 134 138 8,502
Johnpierre Paglione 134 152 7,079
Zhihong Nie 132 149 15,329
Francesca Ricci-Tam 132 303 9,046
Shapour Azarm 129 150 2,514
R Ramesh 128 568 62,953
Steven M Anlage 126 186 5,841
Peter H Yoon 124 193 3,248
Ben Shneiderman 123 154 8,663
Edo Waks 123 117 6,628
Nathan G Swenson 123 162 14,490
Jeffery B Klauda 122 144 10,379
John S Baras 121 94 541
David Fushman 120 141 7,456
Min Wu 120 165 4,205
Jacek Kłos 119 171 3,915
Eugenia Kalnay 117 203 40,649
Xiao Ji 116 55 4,603
Russell Dickerson 115 183 9,893
Ning Zeng 114 194 16,395
Matthew J Goupell 114 96 1,463
Jianghong Meng 114 159 6,509
Gang Qu 114 100 1,890
Eric D Wachsman 113 216 12,192
Derek A Paley 113 130 3,081
Sarah C Eno 113 106 3,242
Bongtae Han 112 178 2,950
Christopher M Jewell 112 85 3,033
Qin Wang 112 112 5,638
Don DeVoe 111 143 5,404
Zhongchi Liu 109 81 2,986
Jude Cassidy 109 95 8,994
Xiaoli Nan 109 73 2,146
Lourdes G Salamanca-Riba 109 207 7,294