277.6K(top 1%)
articles
7.2M(top 1%)
citations
51,481(top 1%)
★★ articles
2,984(top 1%)
★★★ articles
2.4(top 22%)
Avg IF
623(top 1%)
H-Index
997(top 1%)
G-Index
11,335
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Kazuhiko Koike 948 524 9,993
Hideo Yasunaga 890 630 7,278
Sakae Tanaka 865 637 18,669
Shoji Asai 810 698 30,219
Issei Komuro 706 540 23,408
Yuichi Ikuhara 704 955 24,533
Norihiro Kokudo 695 531 22,154
Yoshi Tokura 678 1,560 121,877
Tetsuro Mashimo 592 567 19,043
Hiroki Matsui 577 364 3,096
Yutaka Osuga 572 421 7,893
Junichi Tanaka 537 515 22,799
Koji Terashi 535 518 22,871
Tatsuya Masubuchi 531 508 17,253
Tatsuo Kawamoto 518 564 18,740
Yutaka Suzuki 516 338 10,054
Yousuke Nakai 512 385 8,100
Hiroshi Sakamoto 507 485 17,229
Kiyoshi Hasegawa 491 348 10,011
Kazuhiko Ishihara 489 577 20,689
Satoru Miyano 469 332 12,305
Tomoyuki Yokota 450 225 25,528
Yuji Enari 448 428 11,996
Naoya Shibata 434 337 11,915
Kazunari Domen 431 570 71,835
Kyioto Kasai 424 426 14,422
Akira Isogai 422 551 31,313
Takashi Kadowaki 402 278 27,598
Ikuro Abe 400 316 9,576
Yoshiya Uwatoko 392 295 4,570
Takashi Kato 391 473 26,174
Shin-ichi Ohkoshi 384 428 16,183
Kazuyuki Uchida 382 210 1,537
Yasuhiko Arakawa 381 626 22,186
Kazunori Kataoka 380 767 67,071
Masaomi Nangaku 371 366 15,503
Norito Kawakami 369 293 24,758
Tatsuya Yamasoba 367 326 7,301
Eiichi Nakamura 365 499 29,289
Shu̅ Kobayashi 357 357 22,517
Hiroaki Nozawa 350 228 2,129
Tomoaki Nakamura 350 351 13,296
Motomu Kanai 346 352 21,824
Takuya Nobe 337 487 14,314
Mineo Kurokawa 337 197 2,138
Kazuyuki Aihara 336 337 10,057
Tomoyuki Saito 336 314 6,568
James Chambers 335 185 2,036
Kazushige Kawai 333 291 3,616
Hiroaki Suga 331 213 7,518
Yoshihiro Kawaoka 328 360 23,799
Hiromi Sanada 326 264 2,799
Masaru Tanokura 326 496 13,756
Osamu Abe 326 356 9,060
Hidetoshi Takahashi 325 302 3,664
Arinobu Tojo 325 219 3,004
Shoji Takeuchi 325 321 11,897
Keisuke Hata 324 252 4,335
Satoshi Sasaki 316 185 3,461
Soichiro Ishihara 312 205 3,343
Yuji Ikegaya 310 299 8,340
Yasuyuki Seto 310 232 3,993
Hiroshi Fujimoto 303 297 2,628
Hiroyuki Morita 299 133 1,381
Kouhei Tsumoto 295 199 4,321
Takehiko Kitamori 294 404 12,765
Hajime Tsujimoto Dvm 292 331 5,538
Takuzo Aida 289 393 34,217
Kazuya Yamaguchi 289 239 13,245
Satoshi Takahashi 286 178 2,311
Yutaka Yatomi 286 418 13,039
Katsushi Tokunaga 286 173 4,031
kyoko Nozaki 286 348 19,350
Shoji Tsuji 286 306 12,978
Takao Someya 283 291 33,042
Masatoshi Ishikawa 280 304 2,172
Seiya Imoto 275 217 4,969
Fujishiro Mitsuhiro 275 208 6,397
Yusuke Nakamura 273 424 21,625
Masaya Ishino 273 296 8,305
Tomoe Kishimoto 267 276 6,557
Masayuki Inaba 266 275 2,512
Yasuyuki Okumura 266 278 7,732
Shunsuke Adachi 265 218 4,443
Tetsuo Ushiku 264 155 2,167
Hiroshi Nishihara 262 227 6,888
Koichi K Matsuda 262 201 10,843
Shik Shin 257 184 5,560
Tomohiro Yamazaki 256 265 7,893
Hirofumi Kogure 255 136 2,141
Mineo Kurokawa 255 235 6,116
Jun Ota 251 283 1,484
Tatsuya Okubo 251 261 7,716
Kimiya Komurasaki 249 277 1,882