2
Journals
9.7K
Articles
318.5K
Citations
7.9K
Authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Jintai Yu 58 427 17,704
Michael Maes 57 843 46,861
Hiroshi Kiyama 42 290 11,686
George E Barreto 34 272 7,099
Lan Tan 32 315 13,147
JoÃo Quevedo 31 660 21,109
Jau-Shyong Hong 28 391 31,333
Angela T S Wyse 26 355 7,618
Teng Jiang 26 132 9,627
Donald W Pfaff 25 387 25,674
Meng-Shan Tan 25 100 5,415
A F Carvalho 24 408 16,547
Ghulam M Ashraf 24 267 4,830
Akio Wanaka 24 157 6,191
Nicolas G Bazan 22 471 29,112
Nibaldo Inestrosa Cantin 21 327 15,990
Felipe Dal-Pizzol 20 395 12,371
Valentina Echeverria Moran 20 89 2,739
Jafar Ai 20 185 3,950
Richard L Faull 19 291 19,820
Guadalupe Mengod 19 130 8,410
Isidre Ferrer 19 508 22,699
Walter J Lukiw 19 187 11,038
Gerwyn Morris 18 61 2,425
Michael Berk 18 1,206 58,337
José Vicente Lafuente 18 102 1,432
Emilio Luiz Streck 18 249 6,273
Chuen-Mao Yang 17 208 7,498
Jean-Lud Cadet 17 199 9,668
Inga Zerr 17 237 8,493
Giselli Scaini 16 145 2,605
Kohji Fukunaga 16 347 10,400
George B Stefano 16 453 12,931
Matthias Schmitz 16 81 2,155
Diogo O Souza 16 468 14,754
Somayeh Ebrahimi-Barough 15 109 1,919
Grace Y Sun 15 162 7,562
Bianca Seminotti 15 214 5,478
Cordian Beyer 15 176 7,097
Ling-Qiang Zhu 15 73 2,242
André Quincozes-Santos 15 105 2,406
Toshihide Yamashita 15 230 8,627
Tatiana Barichello 15 178 4,424
Moacir Wajner 15 392 9,088
Wei-Yi Ong 14 141 4,519
Cao Chen 14 103 1,176
Stefania Corti 14 227 6,918
Cecilia Rodrigues 14 257 18,140
Jian Wang 14 144 8,209
Christine M Gall 14 179 15,171
Mercè Pallàs 14 277 8,539
Atsushi Takeda 13 138 3,930
Pyung-Lim Han 13 131 5,603
Rajnish Kumar Chaturvedi 13 58 3,239
Ranjana Patnaik 13 84 1,332
Robert Piotr Strosznajder 13 51 1,275
Marcos Roberto de Oliveira 13 102 2,958
Guiyou Liu 13 100 2,356
Guilhian Leipnitz 13 132 2,035
Buranee Kanchanatawan 13 55 1,030
Jordi Alberch 12 180 7,456
Hsi-Lung Hsieh 12 76 2,764
Sanjay Yadav 12 33 608
Basant K Puri 12 235 5,292
Xi-chen Zhu 12 39 2,099
Walter Erhard Mueller 12 89 5,713
Seong-Ho Koh 12 140 2,960
Karim A Alkadhi 12 114 3,710
Jose Antonio Del Rio 12 138 6,324
Paolo Follesa 12 53 2,570
Franc Llorens 12 122 2,842
Stephen G Waxman 12 569 37,174
Ana Lúcia S Rodrigues 12 239 9,076
Antoni Camins 12 279 9,550
Ali Gorji 11 157 3,350
Yong-Gang Yao 11 271 8,645
John Q Wang 11 135 4,144
Mustafa Nazıroğlu 11 228 7,836
Leszek Kaczmarek 11 239 11,974
Mahendra Pratap Singh 11 31 919
Qi Shi 11 89 733
Jian–Zhi Wang 11 163 4,600