311
Journals
2.3M
Articles
56.7M
Citations
418.6K
Authors

Most published authors in 2016

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Vinod Kumar Gupta 50 403 47,647
Hua Guo 39 587 30,355
Abdullah M. Asiri 38 1,935 79,856
Shilpi Agarwal 35 155 16,960
Chang Q Sun 33 564 15,951
Mahdi D Esrafili 31 332 5,083
Donald G Truhlar 31 1,386 155,336
Denis Jacquemin 31 604 22,926
Inderjeet Tyagi 31 88 6,202
George C Schatz 31 597 62,993
Jeff Dahn 31 567 48,787
Richard Compton 29 752 29,882
Zainal Arifin Ahmad 28 376 4,605
Juergen Popp 28 815 26,139
Ibon Alkorta 26 931 27,090
Martin Head-Gordon 26 414 56,032
Antonio Frontera 26 770 21,329
Wolfgang Schuhmann 25 801 30,229
Tian-Shou Zhao 25 458 24,695
William E Acree 25 903 17,411
Stefano Passerini 24 694 39,667
Vicenzo Barone 24 783 73,105
Qin Wei 23 576 19,382
Abolghasem Jouyban 23 709 11,703
Antonio Bauzá 23 334 9,283
Frank Neese 23 604 59,381
Adel El-Sonbati 22 206 4,337
R Jürgen Behm 22 636 36,112
Carlo Adamo 22 443 36,371
Plamen Atanassov 21 354 19,781
Eno E Ebenso 21 340 13,369
Takeshi Abe 21 365 11,997
Oleg Prezhdo 21 455 20,306
Ashraf A El-Bindary 21 185 3,384
Tebello Nyokong 21 875 21,885
Paul Chu 20 1,857 68,154
Constantin G Daniliuc 20 634 15,593
Elson Longo 19 1,345 34,876
Arnold L Rheingold 19 1,631 55,079
Aiping Lu 19 256 7,892
Nora De Leeuw 19 344 11,051
Christopher Batchelor-McAuley 19 188 5,450
Mutlu Özcan 19 594 11,081
Kwo-hsiung Young 19 77 1,654
Paul K Chu 19 1,445 54,942
Ioannis Economou 19 234 6,949
Zongping Shao 19 691 40,551
Ruo Yuan 19 604 17,929
Hans-Joachim Freund 18 830 41,547
Richard P. Van Duyne 18 324 65,402
Doug MacFarlane 18 823 53,287
Daniel M Neumark 18 461 20,114
Alexandra M Z Slawin 18 1,290 39,592
Weishan Li 18 239 8,866
Martin Pumera 18 867 46,134
Henry F Schaefer 18 1,004 50,170
Rob Atkin 18 182 12,334
Wei Huang 18 2,496 114,876
Alain Campargue 18 206 9,764
Joseph Francisco 18 391 9,215
Huanfeng Jiang 18 521 20,616
Xiao Cheng Zeng 18 620 36,187
Fleming Martinez 18 302 5,526
Minh Tho Nguyen 18 661 13,610
Kano Kenji 17 221 6,394
Yong Zhang 17 196 8,320
Tongwen Xu 17 483 20,737
Freek Kapteijn 17 650 46,506
Wei Zhou 17 708 41,523
Juan M Feliu 17 537 23,390
Laura Gagliardi 17 411 21,599
David J Wales 17 314 19,530
Mario Thevis 17 429 10,074
Paul Ayers 17 328 13,274
Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah 17 468 4,179
Boris Mizaikoff 17 444 9,989
Jothi M Varghese 17 305 3,142
Sergei Tretiak 17 358 23,246
Huangxian Ju 17 725 36,802
Jos Oomens 16 438 13,272
Helmut Ehrenberg 16 518 13,346
Yi Luo 16 638 25,530
Jian Zhang 16 466 20,154
Shelley D Minteer 16 397 15,787